INSTALACJA OBSŁUGA ORAZ SERWIS AUTOMATÓW SAMOSPRZEDAJĄCYCH.
ŚWIADCZENIE PROFESJONALNYCH USŁUG VENDINGOWYCH 24/7.

RAFAGO sp. z o.o. realizuje projekt pn. System monitoringu urządzeń sprzedających dla usprawnienia procesów w RAFAGO sp. z o.o.
Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania vendomatami i uodpornienie na skutki pandemii.

 

RAFAGO sp. z o.o. wprowadzi nowoczesny system zarządzania i monitoringu urządzeniami sprzedającymi w znaczący sposób ograniczając kontakty bezpośrednie.

 

Wartość projektu netto 299 200,00 zł. Dofinansowanie wynosi 254 320,00 zł.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 6.2 Bony na cyfryzację VI osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 Oferujemy dla każdej branży nowoczesne zestawy automatów vendingowych do dystrybucji napojów i produktów spożywczych.

Gorące i zimne napoje, przekąski, kanapki, dania obiadowe instant podawane w kilka sekund z automatów samosprzedających.


[czytaj więcej]

 
 

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ NASZEJ OFERTY
 
     
 

 

ZAUFALI NAM

© RAFAGO Sp. z o.o.